lu  |  fr  |  en  |  de

   
HEEM  
MENTORING M-PROJ  
MENTEE  
MENTOR  
INSCRIPTIOUN  
ORGANISATIOUN &
PARTNER
TEAM  
KONTAKT  
PRIVACY POLICY  

Organisatioun an Direktioun vum Programm:


Finanziell Partner:
Maison de l'Orientation


www.ardian.com
www.ubs.com


 

Organisatioun, Ënnerstëtzung an finanziell Partner
Den Mentoring Programm M-ProJ – « Mentoring Professionnel pour les Jeunes » gëtt organiséiert vun der MCMC (Maison du Coaching Mentoring et Consulting) a.s.b.l., ënnerstëtzt vun den Cellules d'orientation vun den deelhuelenden Lycéeën an finanzéiert vun der Maison de l'Orientation.

KONTAKT

 


Den M-ProJ Mentoring Programm am Detail…