lu  |  fr  |  en  |  de

   
HEEM  
MENTORING M-PROJ  
MENTEE  
MENTOR  
INSCRIPTIOUN  
ORGANISATIOUN &
PARTNER
 
TEAM  
KONTAKT
PRIVACY POLICY  

Organisatioun an Direktioun vum Programm:


Finanziell Partner:
Maison de l'Orientation


www.ardian.com
www.ubs.com


 

Secretariat, Kontakt fir finanziellen Sponsoring an Kontakt fir d’Medien

Rita Knott, Presidentin MCMC a.s.b.l.
an Member vum « comité de pilotage » M-ProJ
Email: rita@m-proj.lu, Tel: 621 543 211

 


Den M-ProJ Mentoring Programm am Detail…